Kontakt

Úvod Kontakt

Názov firmy

 

Ing. Mária Petrovičová                                                                                 

 

Slanická 459/12

 

029 01 Námestovo

 

Obvodný úrad Námestovo

Číslo živnostenského registra: 560-15

 

Telefón: 

 0907 331 380 

 

 

Pondelok - piatok od 9:00-17:00

 

Email:

 

famosa@famosa.sk

 

 

 

 

 

 

 

Orgánom trhového dozoru v oblasti ochrany práv spotrebiteľa v Slovenskej republike je na základe zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole Slovenská obchodná  inšpekcia.

 

 

 

 

 

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 041/ 7632 130 
fax č.: 041/ 7632 139 

Copyright 2019 - 2024 © famosa.sk